ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦଲିଲ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଦଲିଲ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
କେନାଲ ଖନନ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା 17/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଅଧିସୂଚନା ୧୧ (୧) ସଂଖ୍ୟା ୩୪୮ ଓ ୩୫୪ ଭୂ. ଅ. ମା.ସଂ. ୮/୨୦୧୭ 11/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (152 KB)
ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିସୂଚନା 06/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (713 KB)
ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ପ୍ରଭାକର ନାଗ ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ଭୁପିନ୍ଦର ସିଂହ ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ଗଭୀର ସୁନା ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ଦୁର୍ଯୋଧନ ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ମହେନ୍ଦ୍ର ଧାଙ୍ଗଡା ମାଝୀ ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)