ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ହେଲ୍ପଲାଇନ୍

ହେଲ୍ପଲାଇନ୍
ପ୍ରକାର ଫୋନ ନମ୍ବର
 ଜିଲ୍ଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ୦୬୬୭୦ -୦୨୩୦୪୫୫
 ଅଗ୍ନି ଶମ ୧୦୧
 ପୋଲିସ ୧୦୦
 ବି ଏସ ଏନ ଏଲ ଲଣ୍ଡ ଲାଇନ  କମ୍ପ୍ଲେନ ୧୯୮
 ନାଗରିକ କଲ୍ଲ ସେଣ୍ଟର ୧୫୫୩୦୦
 ଶିଶୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ୧୦୯୮
ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ୧୦୯୧
ଅପରାଧ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ୧୦୯୦
ଉଦ୍ଧାର ଓ  ସାହାଯ୍ୟ ୧୦୭୦
ଆମ୍ବୁଲାନସ୍ (୧୦୨ ଜନଜୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ) ୧୦୨ , ୧୦୮
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା: ୧୮୦୦ ୩୪୫ ୭୨୫୦