ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଧିସୂଚନା

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଅଧିସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
REPUBLIC DAY ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ କେତେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | 25/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (504 KB)
COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ PRI ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସମୟରେ SOP କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ 18/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ PRI ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ | 18/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (567 KB)
Covid-19 ପାଇଁ ସର୍ବଶେଷ ORDER | 12/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (220 KB)
Covid 19 (OMICRON) ଉପରେ ସର୍ବଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | 07/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (775 KB)
PRI ନିର୍ବାଚନ 2022 ର ସଂଶୋଧିତ ଅନ୍ତିମ ସଂରକ୍ଷଣ – ଥ। ରାମପୁର WM 05/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (96 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
PRI ନିର୍ବାଚନ 2022 ର ସଂଶୋଧିତ ଅନ୍ତିମ ସଂରକ୍ଷଣ – ନର୍ଲା WM 05/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (96 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
PRI ନିର୍ବାଚନ 2022 ର ସଂଶୋଧିତ ଅନ୍ତିମ ସଂରକ୍ଷଣ – M ରାମପୁର WM 05/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (96 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
PRI ନିର୍ବାଚନ 2022 ର ସଂଶୋଧିତ ଅନ୍ତିମ ସଂରକ୍ଷଣ – ଲାନଜିଗର WM 05/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (96 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
PRI ନିର୍ବାଚନ 2022 ର ସଂଶୋଧିତ ଅନ୍ତିମ ସଂରକ୍ଷଣ – କୋକସରା WM 05/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (96 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)