ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅଧିସୂଚନା

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଅଧିସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ସର୍ବ ସାଧାରଣ ଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା 27/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଧର୍ମଗଡ ତହସିଲ ସ୍ଥିତ ଦିତୀୟ ଚରଣ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ୨୦୦୮ ବର୍ଷ ମରୁଡି ସହାୟତା ତାଲିକା 27/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଜୁନାଗଡ ତହସିଲ ସ୍ଥିତ ଦିତୀୟ ଚରଣ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ୨୦୦୮ ବର୍ଷ ମରୁଡି ସହାୟତା ତାଲିକା 27/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ସର୍ବ ସାଧାରଣ ଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା 16/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (285 KB)
ସର୍ବ ସାଧାରଣ ଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା 19/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (708 KB)
ଅଧିସୂଚନା 11/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (187 KB)
ପାରାମେଡିକ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ଼େସନ ତାଲିକା 01/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ(ବାଳି ଓ ଗୋଡ଼ି) ସମ୍ପକରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ 24/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିସୂଚନା 12/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବା ବୈଠକର ବିବରଣୀ ଓ ସୂଚନା 04/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)