ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଅଧିସୂଚନା 11/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (187 KB)
ପାରାମେଡିକ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ଼େସନ ତାଲିକା 01/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ(ବାଳି ଓ ଗୋଡ଼ି) ସମ୍ପକରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ 24/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିସୂଚନା 12/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
କେନାଲ ଖନନ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା 17/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଅଧିସୂଚନା ୧୧ (୧) ସଂଖ୍ୟା ୩୪୮ ଓ ୩୫୪ ଭୂ. ଅ. ମା.ସଂ. ୮/୨୦୧୭ 11/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (152 KB)
ଇ-ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମାବଳୀ 12/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଅର୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ୧୨୭/SSEPD ତା ୧୨-୧୧-୨୦୧୮ 12/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ପ୍ରୋସିଡିଇଂ – ନାଗରିକ ଆପୁର୍ତି ବିଭାଗ କଳାହାଣ୍ଡି 05/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କଳାହାଣ୍ଡି – ଆର ଟି ଆଇ 28/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)