ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରମୁଣ୍ଡା, ବାଗବୁରାଇ, ସାଲାଣ୍ଡିଆମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ସିଆପାଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାମଗୁଡିକ ପାଇଁ ଧାରଣ |

କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରମୁଣ୍ଡା, ବାଗବୁରାଇ, ସାଲାଣ୍ଡିଆମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ସିଆପାଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାମଗୁଡିକ ପାଇଁ ଧାରଣ |
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରମୁଣ୍ଡା, ବାଗବୁରାଇ, ସାଲାଣ୍ଡିଆମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ସିଆପାଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାମଗୁଡିକ ପାଇଁ ଧାରଣ | 16/10/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)