ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧି ସମୟରେ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ – ଧର୍ମଗଡ

ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧି ସମୟରେ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ – ଧର୍ମଗଡ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଲକଡାଉନ୍ ଅବଧି ସମୟରେ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ – ଧର୍ମଗଡ 04/04/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (406 KB)