ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

Covid-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |

Covid-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ |
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
Covid-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ | 30/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)