ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ

ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ,ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କଳାହାଣ୍ଡି

01/02/2019 12/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)