ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପାରାମେଡିକାଲ ( ଅର୍ଦ୍ଧ – ଡାକ୍ତରୀ ) କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା – କୋଭୀଆଇଡି-୧୯

ପାରାମେଡିକାଲ ( ଅର୍ଦ୍ଧ – ଡାକ୍ତରୀ ) କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା – କୋଭୀଆଇଡି-୧୯
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପାରାମେଡିକାଲ ( ଅର୍ଦ୍ଧ – ଡାକ୍ତରୀ ) କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା – କୋଭୀଆଇଡି-୧୯

ସି ଡି ଏମ ଓ –  କଳାହଣ୍ଡି

25/03/2020 30/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (243 KB)