ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବ୍ୟାଙ୍କ୍ / ଅଣ୍ଡରବ୍ୟାଙ୍କିଡ୍ ଜିପିରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ WSHGs / SHGs ଫେଡେରେସନ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ |

ବ୍ୟାଙ୍କ୍ / ଅଣ୍ଡରବ୍ୟାଙ୍କିଡ୍ ଜିପିରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ WSHGs / SHGs ଫେଡେରେସନ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବ୍ୟାଙ୍କ୍ / ଅଣ୍ଡରବ୍ୟାଙ୍କିଡ୍ ଜିପିରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ WSHGs / SHGs ଫେଡେରେସନ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ | 07/12/2020 22/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)