ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚୟନ ସୂଚୀ ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ

ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚୟନ ସୂଚୀ ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚୟନ ସୂଚୀ ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ ଡି॰ଆର॰ଡି॰ଏ

କଳାହାଣ୍ଡି

10/10/2018 20/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (105 KB) 2018101071 (3 MB) 2018101081 (5 MB)