ଡାକ

ଉତ୍କେଲା ଡାକ ଘର

ଉତ୍କେଲା- ୭୬୬୦୧୧

ଜୁନାଗଡ ଡାକ ଘର

ଏନଏଚ - ୨୬ ଜୁନାଗଡ - ୭୬୬୦୧୪

ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ : https://www.indiapost.gov.in

ଡାକ ଘର କୋକସରା

କୋକସରା - ୭୬୬୦୧୯

ଡାକ ଘର ଧନସରା

ଧନସରା - ୭୬୬୦୧୯

ଡାକ ଘର ବେଲଖଣ୍ଡି

ବେଲଖଣ୍ଡି- ୭୬୬୦୧୨

ନର୍ଲା ଡାକ ଘର

ନର୍ଲା- ୭୬୬୧୦୦

ବୋର୍ଡା ଉପ ଡାକ ଘର

ବୋର୍ଡା - ୭୬୬୦୩୬

ମୁଖ୍ୟ ଡାକ ଘର

ରାମନଗର ପଡା , ଭବାନୀପାଟଣା - ୭୬୬୦୦୧

ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ : https://www.indiapost.gov.in