ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର

ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର – ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର

ତରୁଣ କୁମାର ନାୟକ , ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର

ଫୋନ : 8280493664

ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର – ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର

ଲବ ନାୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ସାମ୍ନା , ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର

ଫୋନ : 8118045058

ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର – ନର୍ଲା

ସୁବୋଧ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏସବିଆଇଏଟିଏମ ପାଖ , ନର୍ଲା

ଫୋନ : 9437656820

ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର – ନର୍ଲା

ଦେଶବାସିସ ପଟନାୟକ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନା , ନର୍ଲା

ଫୋନ : 9937588775

ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର – ମଦନପୁର ରାମପୁର

ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୋନୁ କୋମ୍ପୁଟର ସେଣ୍ଟର ମଦନପୁର ରାମପୁର

ଫୋନ : 9438451857

ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର – ରିଶିଡା

ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ରିଶିଡା, ମଦନପୁର ରାମପୁର

ଫୋନ : 9937718149