Close

NGOs

Sahabhagi Vikas Abhiyan

At/ Po-Bhawanipatna, Dist-Kalahandi

Email : svakalahandi[at]gmail[dot]com
Pincode: 766001

SANDHAN

At/ Po-Bhawanipatna, Dist-Kalahandi

Email : sandhan2002[at]gmail[dot]com
Pincode: 766001

SANGRAM

At/ Po-Dharamgarh, Dist-Kalahandi

Email : bnaik555[at]gmail[dot]com
Pincode: 766001

SANJOGA

At/ Po-Junagarh, Dist-Kalahandi

Email : snjkbj[at]rediffmail[dot]com
Pincode: 766014

SEBA JAGAT

At/Po-M.Rampur Dt -Kalahandi Orissa-766102

Email : sebajagat[at]gmail[dot]com
Phone : 9437070326
Website Link : http://www.sebajagat.org
Pincode: 766102

Sebaniketan

At/ Po-Koksara, Dist-Kalahandi

Email : sevaniketanladugaon[at]rediffmail[dot]com
Pincode: 766019

Selco Foundation

At/ Po-Bhawanipatna, Dist-Kalahandi

Email : asit[at]selcofoundation[dot]org
Pincode: 766001

Tata Trust

At/Po-Bhawanipatna, Dist-Kalahandi

Email : pkpradhan[at]tatatrusts[dot]org
Pincode: 766001

The Human Development

At/ Po-Dharamgarh, Dist-Kalahandi

Email : thdorissa[at]gmail[dot]com
Pincode: 766001