Close

Tehasil Kalampur

RI Circle wise Village List : KALAMPUR Tehasil 
Revenue Inspection Circle Village
BADKUTRU BADKUTRU
BADKUTRU BARCHI
BADKUTRU BIJMARA
BADKUTRU DULKIBANDH
BADKUTRU DUMERMUNDA
BADKUTRU KHANGARGUDA
BADKUTRU PANIGAON
BADKUTRU SANKUTRU
HARAMAL BANDHAKANA
HARAMAL BODELBANDH
HARAMAL BRAHAMAN KENDUGUDA
HARAMAL CHURAGAON
HARAMAL HARAMAL
HARAMAL JHARABAHALI
HARAMAL PARUAGUDA
HARAMAL TEMERA
HARAMAL TENTULIKHUNTI
HARAMAL TOTRAGUDA
KALAMPUR BABUKENDUGUDA
KALAMPUR BALICHHADA
KALAMPUR BANKAPALA
KALAMPUR BARGAON
KALAMPUR BIRIPUR
KALAMPUR BORDALI
KALAMPUR DEYPUR
KALAMPUR GHARLA
KALAMPUR GHODABANDHA
KALAMPUR GOUDKENDUGUDA
KALAMPUR GUMABAHAL
KALAMPUR ICHHAPUR
KALAMPUR KADALICHUAN
KALAMPUR KALAMPUR
KALAMPUR KASABAHI
KALAMPUR PAJEN
KALAMPUR PANDIGAON
KALAMPUR PARKIGUDA
KALAMPUR PATRABSA
KALAMPUR POTESH
KALAMPUR SAGBARI
MANDAL BALAGAON
MANDAL BHAINRI
MANDAL BHALUBUTURA
MANDAL BHATIGAON
MANDAL BHELAGAON
MANDAL BINDHANIGUDA
MANDAL DHANPUR
MANDAL DHERALAPADA
MANDAL KARMELI
MANDAL KHANDIDANGARIGUDA
MANDAL KOTAGAON
MANDAL MANDAL
MANDAL MATIKHAL
MANDAL MINGUR
MANDAL NAIKGUDA
MANDAL NUAGAON

Back