Close

Tehasil KARLAMUNDA

RI Circle wise Village List : KARLAMUNDA Tehasil 
Revenue Inspection Circle Village
BORPADAR AGADHUPUR
BORPADAR BATIKUPA
BORPADAR BHATAPALA
BORPADAR BORPADAR
BORPADAR JAMUNAPUR
BORPADAR KERNAPALA
BORPADAR KHALIAPALI
BORPADAR PODGUDIPADAR
BORPADAR RATULPADAR
BORPADAR SARABAHALI
JORADABARA BHOIRPADA
JORADABARA BIJAPATI
JORADABARA DANDIBHANJA
JORADABARA EKATARA
JORADABARA JOGIPALA
JORADABARA JORADABARA
JORADABARA KANDAREI
JORADABARA KARNIKHUNTI
JORADABARA KUSURLA
JORADABARA LEGEDA
JORADABARA SAPLAHARA
JORADABARA SILETPADA
JORADABARA SISAKHAL
JORADABARA TERCHAPALA
KARLAMUNDA BAGBURAI
KARLAMUNDA DEOGAON
KARLAMUNDA DUKERMAL
KARLAMUNDA GOINDIMUNDA
KARLAMUNDA JHARMUNDA
KARLAMUNDA KENDUMUNDI
KARLAMUNDA ODIAMUNDA
KARLAMUNDA PUTIGAON
KARLAMUNDA RAJPUR
KARLAMUNDA RINJA
KARLAMUNDA SANRENGALI
KARLAMUNDA SARGULMALPADA
KARLAMUNDA SIALPALA
KARLAMUNDA SURUJULI
KARLAMUNDA TAKURMAL
RISIDA ABUJBAHAL
RISIDA BADDUNGURIGUDA
RISIDA BHALUPIA
RISIDA BRAHMANIMUNDA
RISIDA BUDHIPADAR
RISIDA DANGARMUNDA
RISIDA DHANRAKHAMAN
RISIDA GAJBAHAL
RISIDA KANSIL
RISIDA KHARJHURA
RISIDA KUNDEIPALI
RISIDA PARAMANANDPUR
RISIDA POURKELA
RISIDA RISIDA KANDHPADA
RISIDA RISIDA KUMBHARPADA
RISIDA SALANDIAMUNDA
RISIDA SIRABAHAL
RISIDA TEREKELA
RISIDA TETENGPADAR
TERESINGA BINDHANI
TERESINGA SANDUNGURIGUDA
TERESINGA TERESINGA

Back